प्रजातंत्र का पर्यायवाची

प्रजातंत्र का पर्यायवाची
प्रजातंत्र – जम्हूरियत, जनताशासन, लोकशाही, लोकतंत्र।
अन्य पर्यायवाची शब्द।