प्रतिस्पर्धा का पर्यायवाची

प्रतिस्पर्धा का पर्यायवाची
प्रतिस्पर्धा – प्रतियोगिता, होड़, स्पर्धा, मुकाबला।
अन्य पर्यायवाची शब्द।