बाण का पर्यायवाची

बाण का पर्यायवाची

बाण – विशिख, सर, इषु, सायक, शिलीमुख, आशुग, तीर, नाराच।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.