भार्या का पर्यायवाची

भार्या का पर्यायवाची
भार्या – पत्नी, कलत्र, सहधर्मिणी, गृहणी, वधू, बेगम, वामा, प्राणप्रिया, दारा, अर्धांगिनी, बहु, वनिता, जोरू।
अन्य पर्यायवाची शब्द।