भू का पर्यायवाची

भू का पर्यायवाची
भू – धरती, ज़मीन, वसुंधरा, धरा, अचला, वसुधा, भूमि, पृथ्वी, धरती, धरणी, मही, रत्नवती, रत्नगर्भा।
अन्य पर्यायवाची शब्द।

Comments are closed.