भ्रमणशील का पर्यायवाची

भ्रमणशील का पर्यायवाची
भ्रमणशील – घुमक्कड़, यायावर, पर्यटक।
अन्य पर्यायवाची शब्द।

Comments are closed.