मरीची का पर्यायवाची

मरीची का पर्यायवाची
मरीची – सूर्य, प्रभाकर, दिनकर, रवि, दिवाकर, दिनकर, दिनेश, आदित्य, सूरज, भास्कर, भानु, अर्क, तरणि।
अन्य पर्यायवाची शब्द।

Comments are closed.