महावीर का पर्यायवाची

महावीर का पर्यायवाची
महावीर – बजरंगबली, पवनपुत्र, हनुमान, केसरीनंदन, बज्रांगी, वायुपुत्र।
अन्य पर्यायवाची शब्द।

Comments are closed.