यायावर का पर्यायवाची

यायावर का पर्यायवाची
यायावर – घुमक्कड़, भ्रमणशील, पर्यटक।
अन्य पर्यायवाची शब्द।

Comments are closed.