रमा का पर्यायवाची

रमा का पर्यायवाची

रमा – लक्ष्मी, श्रीभार्गवी, इन्दिरा, क्षीरोदतनया, पद्मा, श्री, पद्मासना, कमला, हरिप्रिया, समुद्रजा।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.