रात्रिचर का पर्यायवाची

रात्रिचर का पर्यायवाची
रात्रिचर – असुरयातुधान, दैत्य, निशिचर, राक्षस, दनुज, निशाचर, तमचर, रजनीचर, दानव।
अन्य पर्यायवाची शब्द।

Comments are closed.