रुचिर का पर्यायवाची

रुचिर का पर्यायवाची
रुचिर – सुन्दर, चित्ताकर्षक, कलित, रमणीक, रम्य, मंजुल, मनोहर, चारु, ललाम, सुहावना, कमनीय, उत्कृष्ट, उत्तम।
अन्य पर्यायवाची शब्द।

Comments are closed.