वागीश का पर्यायवाची

वागीश का पर्यायवाची
वागीश – सरस्वती, वीणापाणि, गिरा, भारती, वागेश्वरी, विमला, शारदा।
अन्य पर्यायवाची शब्द।

Comments are closed.