वाग्देवी का पर्यायवाची

वाग्देवी का पर्यायवाची
वाग्देवी – भारती, वीणावादिनी, शारदा, वागेश्वरी, वागीशा, विद्या, सरस्वती।
अन्य पर्यायवाची शब्द।

Comments are closed.