विद्यार्थी का पर्यायवाची

विद्यार्थी का पर्यायवाची
विद्यार्थी – चेला, शागिर्द, शिष्य।
अन्य पर्यायवाची शब्द।