विमला का पर्यायवाची

विमला का पर्यायवाची
विमला – सरस्वती, शारदा, वीणापाणि, गिरा, वाक्, भारती, जातरूप, ब्राह्यी, भाषा, हाटक, वागीश, वागेश्वरी।
अन्य पर्यायवाची शब्द।

Comments are closed.