वीणापाणि का पर्यायवाची

वीणापाणि का पर्यायवाची
वीणापाणि – सरस्वती, गिरा, वागीश, भारती, वागेश्वरी, विमला, शारदा।
अन्य पर्यायवाची शब्द।

Comments are closed.