वीणावादिनी का पर्यायवाची

वीणावादिनी का पर्यायवाची
वीणावादिनी – भारती, शारदा, वागेश्वरी, वाग्देवी, वागीशा, विद्या, सरस्वती।
अन्य पर्यायवाची शब्द।

Comments are closed.