शिक्षक का पर्यायवाची

शिक्षक का पर्यायवाची

शिक्षक – उपाध्याय, गुरु, आचार्य, अध्यापक।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.