सत्कार का पर्यायवाची

सत्कार का पर्यायवाची
सत्कार – अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत, आवभगत।
अन्य पर्यायवाची शब्द।

Comments are closed.