सद्गति का पर्यायवाची

सद्गति का पर्यायवाची
सद्गति – मोक्ष, कैवल्य, मुक्ति, निर्वाण, निर्वाण, परमपद, परधाम, अपवर्ग।
अन्य पर्यायवाची शब्द।

Download as PDF and send your friends via WhatsApp. Share via Whatsapp
Download as PDF and send your friends via WhatsApp. Share via Whatsapp