सम्पूर्ण का पर्यायवाची

सम्पूर्ण का पर्यायवाची
सम्पूर्ण – सम, पूर्ण, सर्व, अखिल, निखिल, समग्र, समस्त।
अन्य पर्यायवाची शब्द।

Download as PDF and send your friends via WhatsApp. Share via Whatsapp
Download as PDF and send your friends via WhatsApp. Share via Whatsapp