सरस्वती का पर्यायवाची

सरस्वती का पर्यायवाची

सरस्वती – वीणापाणि, गिरा, वागीश, भारती, वागेश्वरी, विमला, शारदा।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.