सहेली का पर्यायवाची

सहेली का पर्यायवाची

सहेली – सहचारिणी, सैरन्ध्री, अलि, सखी, संगिनी, सहचरी, आली, भटू, सजनी।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *