सुध का पर्यायवाची

सुध का पर्यायवाची
सुध – याद, स्मृति, स्मरणशक्ति, याद्दाश्त, स्मरण।
अन्य पर्यायवाची शब्द।