स्वागत का पर्यायवाची

स्वागत का पर्यायवाची
स्वागत – अभिनंदन, अभिवादन, आवभगत, सत्कार।
अन्य पर्यायवाची शब्द।