हनुमान का पर्यायवाची

हनुमान का पर्यायवाची

हनुमान – रामदूत, केशरीनंदन, पवनसुत, बजरंगबली, अंजनीपुत्र, महावीर, आंजनेय, मारुततनय, पवनकुमार, कपीश्वर, मारुति।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.