हिमाचल का पर्यायवाची

हिमाचल का पर्यायवाची

हिमाचल शब्द के पर्यायवाची – हिमराज, तुहिनाचल।


हिमाचल शब्द के अर्थ से मिलते-जुलते शब्द।

हिमालय, नगराज, तुहिनाचल, हिमराज।


अन्य शब्द –

हिमाकत

हिमांशु

हिमश्वेत

हिमशैल

हिमशुभ्र

हिमवृष्टि

हिमवान

हिमराशि

हिमराज

हिमयुग

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *