ਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਖੱਚਰ, ਖੱਟ, ਖਟਕਣ, ਖਟੀਕ, ਖੰਡਨ, ਖੰਡਰ, ਖ਼ਤਮ, ਖਤਰਨਾਕ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਖਤਰੀ, ਖਤਰੇ, ਖੱਬੇ, ਖਮੀਰ, ਖ਼ਰਚਾ, ਖਰਚੇ, ਖਰਾਬ, ਖਰਾਬੀ, ਖ਼ਰਾਬੇ, ਖਰਿਆਈ, ਖਰੀਦਣਾ, ਖ਼ਰੀਦਣਾ, ਖਰੀਦਦਾਰ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਖਰੀਦੋ, ਖਲਨਾਇਕ, ਖੜਕਾਏ, ਖੜ੍ਹੇ, ਖਾਓ, ਖਾਸ, ਖਾਣ, ਖਾਧਾ, ਖ਼ਾਰਜ, ਖਾਲੀ, ਖਾਲੀਪਣ, ਖਿਚਾਅ, ਖਿੱਚਿਆ, ਖਿਡਾਰਨ, ਖਿਡਾਰੀ, ਖਿੜ, ਖੀਰ, ਖੁਸ਼, ਖ਼ੁਸ਼, ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਖੁਸ਼ਬੋ, ਖ਼ੁਸ਼ਮਿਜ਼ਾਜ, ਖੁਸ਼ੀ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ, ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਖੁਦਾਈ, ਖੁਫੀਆ, ਖੁਰਲੀ, ਖ਼ੁਰਾਕ, ਖੁਲ੍ਹੇ, ਖੂਨ, ਖ਼ੂਨ, ਖੇਡਣ, ਖੇਡਾ, ਖੇਡਾਂ, ਖੇਤਰ, ਖੇਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੋਹੀ, ਖੋਖਲਾ, ਖੋਜ, ਖੋਜਕਰਤਾ, ਖੋਜੀ, ਖੋਟ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.